Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

De Vereniging behartigt de belangen van de Indische Buurt en omgeving.
Het streven is vooral gericht op een leefomgeving die groen, gezond en veilig is. Goede voorzieningen zijn belangrijk en faciliteiten voor de jeugd hebben prioriteit.
Bij projecten wordt altijd gestreefd naar het verkrijgen van overleg, burgerparticipatie en inspraak. Een goed overleg met het stadsbestuur is van groot belang. De discussie wordt gezocht in de beschikbare fora. Omdat het Gemeentebestuur weigert om het Wijkplatform betekenis te geven heeft de Belangenvereniging zich hieruit in 2013 teruggetrokken.
Naast het participeren in gemeentelijke projecten heeft de Vereniging diverse initiatieven genomen en tot een goed einde gebracht.
Voor de projecten worden groepen participerende bewoners geformeerd die onder de vlag van de Vereniging de kar trekken t.a.v. de diverse initiatieven en aandachtsgebieden. Buurtbewoners die zich beschikbaar willen stellen voor zo'n Inspraakgroep worden verzocht zich bij het Bestuur te melden.
 
De Vereniging is opgericht op 20 september 2006.  
De stukken worden per mail verspreid of aan huis bezorgd indien geen mailadres bekend is.
 
De Statuten zijn gewijzigd vastgesteld op 21 november 2007 bij de eerste AV.
 
 
Zij die belangstelling hebben om lid te worden kunnen dat doen op telefoonnummer 618908 of het mailadres info@indischebuurtdh.nl  Natuurlijk kan opgave ook bij de leden van het Bestuur.
 
De contributie bedraagt Euro 10,- per jaar. Betalingen kunnen plaatsvinden op rekening 3771080 t.n.v. Belangenvereniging Indische Buurt te Den Helder.
De factuur wordt jaarlijks met de stukken van de Algemene Vergadering toegezonden.
 
 
                                                                                                                                        
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]